โอกาสมีไว้สำหรับ
คนที่สู้และพยายามเท่านั้น
โอกาสมีไว้สำหรับ
คนที่สู้และพยายามเท่านั้น
โอกาส
มีไว้สำหรับ
คนที่สู้และ
พยายาม

ไล่บี้จนโทรม ทดลองมันหลายๆ ครั้ง แล้วก็ล้มหลายๆ ครั้ง ค้นหาความเป็นไปได้อันน้อยนิด แล้วก็คว้าโอกาสมัน

ไล่บี้จนโทรม ทดลองมันหลายๆ ครั้ง แล้วก็ล้มหลายๆ ครั้ง ค้นหาความเป็นไปได้อันน้อยนิด แล้วก็คว้าโอกาสมัน

Slider
สินค้าและบริการ
สินค้าและบริการ

เพราะกีฬาไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกาย หรือ แค่ได้ชัยชนะ แต่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาตนเองทั้งกายและใจให้แข็งแกร่ง ผ่านอุปสรรค์ต่างๆ ไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น...

Slider
TRAINING45

คอร์สฝึกซ้อมพัฒนานักกีฬารายบุคคล

TRAINING45

คอร์สฝึกซ้อมพัฒนานักกีฬารายบุคคล

1 คอร์ส ฝึกจำนวน 8 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

1 คอร์ส ฝึกจำนวน 8 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

Slider
RECOVERY45

คอร์สฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บ

RECOVERY45

คอร์สฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บ

ฟื้นฟูรายครั้งราคา 1,500 บาท หรือ ฟื้นฟู 1 คอร์สราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

ฟื้นฟูราคา 1,500 บาทต่อครั้ง

Slider
SELFTRAINING45

โปรแกรมฝึกซ้อมพัฒนาด้วยตนเอง

SELFTRAINING45

โปรแกรมฝึกซ้อมพัฒนาด้วยตนเอง

แบบฝึกละ 15 บาท หรือ เหมาโปรแกรมลด 20%

แบบฝึกละ 15 บาท หรือ เหมาโปรแกรมลด 20%

Slider
STORE45

อุปกรณ์กีฬาและอาหารเสริม

อุปกรณ์กีฬาและอาหารเสริม

NJCAA

โครงการนักเรียนกีฬาระดับวิทยาลัยประเทศอเมริกา

โครงการนักเรียนกีฬาระดับวิทยาลัย
ประเทศอเมริกา

Slider
About US

Our primary goal is to utilize our passions to bring you an incredible experience of our beloved country.

Slider